Wiedza > Automatyka ciepłownicza

Wskazówk dotyczące doborów. Jak w przypadku wymienników ciepła dostępne są programy doboru automatyki poszczególnych producentów.

Zawory regulacyjne i siłowniki

Autorytet zaworu va

va = (0,3) 0,5 - 0,9

va = dpv100 / (dpv100 + dpHEX)

Przepustowość kvs - wielkość przepływu wody w m3 przez w pełni otwarty zawór w ciągu 1 h przy spadku ciśnienia na zaworze 1 bar

Przepustowość kv [m3/h]

kv = Q / (dp)^1/2, gdzie Q [m3/h], dp [bar]

Przepływ Q [m3/h]

Q = kv (dp)^1/2

Spadek ciśnienia dp [bar]

dp = (Q/kv)^2

Prędkość przepływu v [m/s] zalecana <= 3 m/s

Q = 0,86 P/dt => Q = m cp dT

v = 353,68 Q/(DN)^2, gdzie Q [m3/h], DN w mm

Siłowniki zaworów regulacyjnych

Wg katalogów producentów:

- skok siłownika,

- sprężyna zwrotna = termostat na instalacji, 

- napięcie prądu

Regulatory pogodowe

- termostaty pogodowe

- regulatory zaprogramowane, dedykowane

- regulatory swobodnie programowalne

Czujniki temperatury

Dobieramy wg katalogów, najlepiej tego samego producenta co regulator.

Regulatory różnicy ciśnień (i przepływu, z ograniczeniem przepływu)

Dobór podobny do doboru zaworów regulacyjnych.

Zadanie: utrzymanie stałej różnicy ciśnień dla zaworów regulacyjnych.

Montaż na zasilaniu - szybsza reakcja, węzeł cieplny blisko przepompowni

Montaż na powrocie - wolniejsza reakcja, węzeł daleko od przepompowni

Powrót do strony głównej 
Copyright (c)2012 Consulting - Doradztwo techniczne i biznesowe - systemy i rozwi�zania przemys�owe - HVACR