Wiedza > Wymienniki ciepła

Wymiennik ciepła - urządzenie, którego zadaniem jest wymiana ciepła pomiędzy dwoma czynnikami.

Wymienniki ciepła, z jakimi mamy do czynienia w węzłach cieplnych to:

- płaszczowo - rurowe

- płytowe

Podział wymienników ciepła ze względu na rodzaj czynnika:

- ciecz-ciecz

- gaz-ciecz

Podział wymienników ciepła ze względu na rodzaj przepływu:

- współprądowe

- przeciwprądowe

- krzyżowe

Podział wymienników ciepła ze względu na sposób mieszania:

- z mieszaniem

- bez mieszania

Dobór wymienników ciepła

Wymienniki ciepła ze względu na ich skomplikowaną budowę, w szczególność mam tu na myśli wymienniki płytowe dobiera się za pomocą programów doboru danego producenta.

Zalecane dopuszczlene opory wymiennika - 20 kPa

Wymiennik przewymiarowany = spadek prędkości przepływu = osadzanie się kamienia kotłowego

Im dłuższa płyta (droga wymiany ciepła) tym lepsza wymiana - zalecenie dla instalacji cwu

Wymienniki 2-stopniowe = mała różnica temperatur między niską a wysoką stroną

Powrót do strony głównej 
Copyright (c)2012 Consulting - Doradztwo techniczne i biznesowe - systemy i rozwi�zania przemys�owe - HVACR